onsdag 14 februari 2018

Ett folkmusikprogram

Det enskilda arkivet "Margareta Jonsson", finns hos Medelpadsarkiv. Det består till största delen av brev men det finns också annat, däribland en samling trycksaker. Ett program för en folkmusikkonsert finns bevarat. Vi får tyvärr inte veta var eller när konserten hållits. Men det måste ha skett före 1928, då mästerspelmannen Gullik Falk från Ånge avled.

www.sundsvallsminnen.se finns flera dokument som rör spelmän och spelmanstävlingarna i Sundsvall 1907.

Sök i databasen för att hitta mer som rör folkmusik och spelmän.

Sök i databasen


Folkmusikprogrammet ur Margareta Jonssons arkiv.

torsdag 1 februari 2018

Februariväder


Hur februarivädret 2018 kommer att te sig är ovisst. Denna vinter har hittills verkligen bjudit på kraftfulla väderupplevelser. Försäljningen av snöskotrar har skjutit i höjden. Även försäljningen av snöskyfflar har gått ovanligt bra i år låter en lokal handlare meddela.

Februarivädret 1918 bjöd i stort sett på konstanta minusgrader. Undantaget den 1/2 då det var nollgradigt och den 24/2 då det var + 2. Den kallaste dagen var den 19/2 då temperaturen visade – 22, 6. Hela sex morgnar var det norrsken.
//JB
Läs mer i webbportalen Sundsvallsminnen:måndag 22 januari 2018

Husesyn i Gravtjärn, Sättna 1882


För 136 år sedan, sommaren 1882, var O. P. Nilsson från Indal ute på en husesyn. Platsen var Gravtjärn 1, Sättna. Johan Strandlund från Gårdtjärn skulle tillträda som arrendator på gården som ägdes av Sunds bolag.

O. P. Nilsson går igenom mangårdsbyggnadens alla rum och antecknar de olika rummens skick:

”Köket
Tapeterna gamla närmast hela – lås och nyckel duglig fönstren hela

Bakkammaren
gamla men hela tapeter östra fönstret Trä rutet en glas rut sprucken,
wid spiseln, golfvet bränd af nedfallen eld golf åsarna svaga och rutten

Dör med lås och nyckel bruk bar.

Sals rummet
Wäggarne af papper målad med watten färg söndriga å 3 ställen, golfvet en planka skadat af eld, fönsterna en rut borta 2 spruckna, Lås helt men nyckel af mässing söndrig”.

Sedan fortsätter en beskrivning av husets alla rum.

Olof Petter Nilsson (1815-1899) var på sin tid en av Indals sockens mest betrodda män. Han var bland annat häradsdomare, nämndeman, kyrkvärd, faktor vid Arklo bom, landstingsman, principal i Sundsvalls Sparbank, ledamot i Västernorrlands läns hushållningssällskap, god man och sockenskrivare.

Ett omfattande arkiv över familjen Nilsson/Arklin överlämnades 2016 till Medelpadsarkiv. I det arkivet finns, bland mycket annat, anteckningsboken med husesyner.
//JB

fredag 12 januari 2018

Vinterbild
Vintermotiv, sannolikt från Norrmalm  cirka 1900-1910.
Fotograf: Sven Nilsson. Bildkälla: Sundsvallsminnen
Det har varit en snörik månad, precis som januari ska vara. I dagarna för 100 år sedan planerades det för fullt för de nationella vinterspelen på skidor som skulle gå igång i mars. Snö fanns det gott om, men stans bästa skidbacke var i dåligt skick.
Den 7 januari 1918 bildades därför Föreningen för Sundsvalls skidbacke u p a. I stadgarnas första paragraf läser vi om "främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, efter övertagande av den å Sundsvalls stads skog varande skidbacken å södra stadsberget, omhänderhava och vårda densamma samt upplåta densamma till begagnande av föreningar och enskilda personer..."
En skidbacke för backhoppning! Det var lite bråttom att få skidbacken på södra berget i skick inför tävlingarna i mars. 1200 andelsbevis i föreningen måste säljas för att finanisera ombyggnaden. Men Svenska skidförbundet köpte genast de 500 första andelarna och de övriga 700 andelarna såldes också snabbt så det vara bara att sätta igång. Redan i mitten av februari var skidbacken färdig.
//LN

Läs mer i webbportalen Sundsvallsminnen:
Föreningen Sundsvalls skidbacke u p a. Historik
Artiklar i Sundsvalls Tidning

fredag 5 januari 2018

Januariväder

Början av januari 2018 har bjudit på snö och minusgrader. I snösvängen är det full fart för att hålla vägarna fria. Takskottarna är tidigt ute på morgnarna för att hålla taken fria från de snömängder som annars riskerar att träffa Sundsvalls invånare i huvudet. Många har önskat en ”riktig” vinter – och fått en sådan. De som påstår att vintrarna var kallare förr har rätt, åtminstone om vi jämför med hur sundsvallsvädret tedde sig för exakt 100 år sedan.
Januarivädret 1918 finns prydligt nedtecknat i Sundsvalls byggnadskontors bok ”Nederbörds- och Temperaturiakttagelser”. Månadens första vecka var kall med - 26, 2 den 4/1.
Den kallaste morgonen var fredagen den 9/1, då - 35 uppmättes. Den 15/11 kom det rejält med snö, 11, 3 mm. Mot månadens slut blev det betydligt mildare. Den 31/1 var det + 6, och norrsken.

Läs mer i webbportalen Sundsvallsminnen:
Vädret i januari 1918
//JB

tisdag 7 november 2017

Kvinnornas uppbåd

I dag den 6 november, för exakt 100 år sedan har föreningen Kvinnornas uppbåd i Sundsvall årsmöte i stadsfullmäktigesalen. Föreningen har varit igång sedan augusti 1914 och har arbetat hårt för att lindra nöden under världskrigets svåra år. När verksamhetsåret nu summeras är det ett omfattande arbete som redovisas och många kvinnor är på olika sätt engagerade i föreningens verksamhet.
Det finns två avdelningar, en för nödhjälp och en för landstormen. Under året har flitiga kvinnor bland annat tillverkat 1186 par strumpor, 384 par kalsonger och 373 skjortor. Barnkrubban Morgonsol har fått 400 kronor och många familjer och äldre har fått hjälp med mat och annat för att kunna överleva. Hösten 1917 pågår fortfarande kriget, det är ransonering och brist på det mesta av livsmedel, kläder, drivmedel och till och med ljus.
//LN

Läs mer i webbportalen Sundsvallsminnen:
Krigsåren 1914-1918
Minnesskriften om Kvinnornas uppbåd


måndag 6 november 2017

Välkommen till Sundsvallsminnens blogg!


Webbplatsen Sundsvallsminnen är till för dig som är intresserad av sundsvallsområdets historia. På hemsidan och i databasen finns olika typer av källmaterial och texter och som ett komplement till detta startar vi nu bloggen med samma namn. Här kommer vi att lyfta fram enskilda dokument, människor och händelser, stort som smått men alltid med fokus på vad arkiven berättar.

Du som läsare får också här en förbättrad möjlighet till dialog med oss som arbetar med Sundsvallsminnen. Hör gärna av dig med frågor, idéer, kommentarer, tips och råd.

Webbportalen och databaserna hittar du här: www.sundsvallsminnen.se

Ett folkmusikprogram

Det enskilda arkivet "Margareta Jonsson", finns hos Medelpadsarkiv. Det består till största delen av brev men det finns också anna...